+420777496666 info@hnizdouh.cz
Vyberte stránku

Miluješ LEGO®? My taky!

LEGO® je dánský vynález, který obsahuje kostičky různých tvarů a velikostí, které se dají libovolně skládat dohromady. LEGO® je zkratka dánských slov „leg godt“, které znamenají dobrou hru. Tato celosvětově známá stavebnice poskytuje dětské fantazii nekonečné množství možností. Od roku 1958 bylo vyrobeno přes 560 miliard kostek. LEGO® zahrnuje také velké množství různobarevných dílů, figurky a další, vzájemně kompatibilní materiál. Z pouhých šesti kostek LEGO® lze vytvořit až 915 103 756 možných kombinací. LEGO® není pro děti pouze zábavou, může mít významný podíl na rozvoji mnoha potřebných dovedností. S čím vším hra se stavebnicí LEGO® může pomoci?

∴ rozvíjí fantazii, představivost a kreativitu a schopnost přijít na nápady, které jsou nové a užitečné

 rozvíjí systematickou kreativitu, která kombinuje logiku a uvažování s hravostí a představivostí

 rozvíjí komunikační schopnosti spojené s hrou ve skupině

 rozvíjí schopnosti řešení problémů díky opakování cyklů stavění a rozebírání stavebnice

 rozvíjí smyslové vnímání, koordinaci smyslů a motoriky

 rozvíjí první logické uvažování při vazbě kostek

 rozvíjí předmatematické pojmy (nad, pod, vedle, nahoře, dole) a první počítání

 rozvíjí volnou hru, při které si dítě samo vybere námět i záměr a vychází z vlastní potřeby dítěte, jeho vnitřních motivů i zájmů

 rozvíjí vnímání barev, tvarů a velikostí

 rozvíjí schopnost nápodoby, schopnost postupovat podle instrukcí, návodu či plánku (i vlastního)

 rozvíjí prostorovou představivost

 rozvíjí motorické dovednosti jako například najít, sestavit (montáž), rozebrat (demontáž)

 rozvíjí manuální a technickou zručnost

 rozvíjí rozpoznávání symbolů a symbolických systémů

 rozvíjí schopnost koncentrace, utváří cílevědomou zaměřenost dítěte

 rozvíjí schopnost sebehodnocení a sebereflexe

 rozvíjí schopnost pracovat v týmu

 rozvíjí koordinaci oko-ruka

 rozvíjí porozumění vazeb kostek: spadne x nespadne, pevná x křehká, stabilní x nestabilní, drží x nedrží

 rozvíjí porozumění organizace prostoru

 rozvíjí porozumění matematických pojmů a symbolů, geometrii prostoru

 rozvíjí jazykové a vyjadřovací schopnosti díky pojmenovávání barev, tvarů, velikostí, popisu činnosti, hledání řešení

 obohacuje citové prožívání

 reguluje vnitřní psychické napětí

 rozvíjí jemnou motoriku